Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na zapisanie cookies na własnym urządzeniu.
Można w każdej chwili zrezygnować z zapisywania plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

Dla inwestorów:

 • O spółce Binary Helix S.A.
 • Historia spółki Binary Helix S.A.
 • Strategia rozwoju Binary Helix S.A.
 • Wyniki i prognozy Binary Helix S.A.
 • Zarząd i Rada Nadzorcza Binary Helix S.A.
 • Akcjonariat Binary Helix S.A.
 • Ład korporacyjny Binary Helix S.A.
 • Kontakt do spółki Binary Helix S.A.
 • Kalendarz inwestora Binary Helix S.A.
 • Walne zgromadzenie Binary Helix S.A.
 • Raporty Binary Helix S.A.

Krótki opis historii Spółki

Historia spółki Binary Helix S.A.

 • Rok 2008

  Początki działalności Spółki sięgają drugiej połowy 2008 r., kiedy to została zawiązana spółka Ematic sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa poprzednika prawnego Emitenta). Jednym z dwóch założycieli był Pan Sławomir Huczała, inicjator i pomysłodawca całego przedsięwzięcia, będący obecnie Prezesem Zarządu i akcjonariuszem Emitenta. Pomysłodawca, oprócz ogromnej wiedzy i doświadczenia, do Spółki wniósł w postaci aportu koncepcje produktów oraz częściowo zrealizowane prace przygotowawcze. Już na samym początku działalności, w przedsięwzięcie kapitałowo zaangażował się SATUS Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego SKA (dalej „Satus”, „Satus Venture”). Wkład finansowy funduszu zapewnił środki na podstawową działalność gospodarczą Spółki, w tym w szczególności na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad projektami oraz budową prototypów urządzeń. Wraz z wejściem nowego wspólnika zmieniono firmę spółki na Binary Helix sp. z o.o., będącą poprzednikiem prawnym Emitenta.


 • Rok 2009

  Na początku 2009 r. Zarząd poprzednika prawnego Emitenta dokonał zawiązania trzech spółek zależnych, celem dywersyfikacji prowadzonej działalności, a w przyszłości budowy grupy kapitałowej. Spółki Mechatronix sp. z o.o. oraz Assari sp. z o.o. zostały utworzone z przeznaczeniem na dalszą realizację wybranych projektów, a w Hikarido sp. z o.o. na prowadzenie działalności produkcyjnej gotowych urządzeń. Należy zaznaczyć, iż w omawianym okresie Spółka zakończyła główne prace rozwojowe większości projektów, w tym m.in. nad wyświetlaczem widmowym Rotoscreen, wyświetlaczem rotacyjnym Rotoss, Rollscreen, Sky Guardian, Sky Track oraz Media Communicator Basic. Ponadto, przeprowadzono testy tych urządzeń i wyprodukowano pierwsze partie wczesno-produkcyjne. W 2009 r. Spółka pozyskała także strategicznego zewnętrznego partnera, który rozpoczął prace nad organizacją zewnętrznej struktury sprzedaży, celem masowej dystrybucji wyświetlacza widmowego Rotoscreen. Pierwsze przychody ze sprzedaży produktów są potwierdzeniem rosnącego zainteresowania urządzeniami Spółki, obrazując jednocześnie możliwy potencjał sprzedaży innowacyjnych produktów.


 • Rok 2010

  W I kwartale 2010 r. poprzednik prawny Emitenta przeprowadził pierwszą dużą sprzedaż do zewnętrznego podmiotu wyświetlaczy widmowych Rotoscreen. Celem poszukiwania optymalnych źródeł produkcji oraz zwiększenia efektywności prowadzonego biznesu, dokonano modyfikacji profilu działalności Binary Helix sp. z o.o. poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w Hikarido sp. z o.o. Jednocześnie Spółka nabyła prawo do wykorzystywania technologii reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych, które na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego są jednymi z kluczowych urządzeń w ofercie. Emitent dokonał także sprzedaży licencji na trzy opracowane technologie. Należy także zaznaczyć, iż rok 2010 był pierwszym rokiem obrotowym, który zakończył się dodatnim wynikiem finansowym. Osiągnięty w 2010 r. zysk netto przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.


 • Rok 2011

  Od początku 2011 r. Zarząd Emitenta podejmował działania dynamizujące rozwój Binary Helix S.A., w szczególności w zakresie pozyskania finansowania na dalsze prowadzenie działalności oraz zmian organizacyjnych celem debiutu Spółki na rynku NewConnect. W tym kontekście należy wspomnieć, iż w marcu 2011 r. do Emitenta dołączył nowy wspólnik, spółka prawa cypryjskiego Ayawa Investments Limited. W tym samym czasie dokonano konwersji pożyczki od Satus Venture na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Z uwagi na dalsze potrzeby kapitałowe w okresie 9 maja – 12 lipca 2011 r. zawarto umowy inwestycyjne z nowymi inwestorami, którzy zasilili Spółkę środkami finansowymi, umożliwiając tym samym zwiększenie jej dynamiki rozwoju. Ponadto, w sierpniu 2011 r. nastąpiła rejestracja przekształcenia Binary Helix sp. z o.o. w Binary Helix S.A. We wrześniu 2011 r. Emitent zawarł dwie istotne umowy na sprzedaż urządzeń oraz praw do ich wytwarzania, potwierdzając gotowość do masowej dystrybucji głównych produktów Spółki. Ponadto w ramach dwóch rund finansowania Spółka pozyskała ok. 1,1 mln zł. Debiut Binary Helix S.A. na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 15 listopada 2011 r.

 • stat4u