Poznaj Save Box od Binary Helix

Zastosowanie

Magazyny i hale

Oszczędź od 20% do 30% zużycia energii elektrycznej przeznaczanej na oświetlenie obiektu

Fabryki i zakłady

Wydłuż żywotność opraw oświetleniowych, stateczników i źródeł światła na terenie zakładu pracy

Parkingi i drogi

Obniż dodatkowe koszty eksploatacji i konserwacji sieci oświetleniowych do 50%

Nowoczesne miasta

Zmień aglomerację w inteligentne miasto. SaveBox w wersji SMART zadba o jakość i bezpieczeństwo życia w mieście

Save Box SMART

Urządzenie Save Box w wersji SMART występuje w dwóch wariantach – podstawowej i wyposażonej w reduktor mocy biernej.

Save Box SMART stworzony został z myślą o infrastrukturze inteligentnego miasta. Pozwala na swobodne tworzenie węzłów smart city. Wersja SMART wyposażony został w kamerę bezprzewodową, punkt dostępowy sieci Internet, środowiskową stację pomiaru, moduł analizy ruchu ulicznego i pieszego, stację pogodową oraz punkt HelpPoint.

Moduł analizy środowiskowej umożliwia pomiar ilości pyłu zawieszonego, obecności smogu oraz skażenia różnymi gazami. W parze z stacją pogodową zdolną do mierzenia typowych wartości takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie czy siła wiatru Save Box SMART umożliwia stworzenie dokładnej mapy warunków panujących w mieście. 

Komunikując się z innymi urządzeniami tego typu Save Box tworzy sieć, z której swobodnie korzystać mogą służby zarządzania miastem. Dodatkowo – wbudowany moduł HelpPoint tworzy funkcjonalność punktu informacyjnego, w którym uzyskać można informacje turystyczne o okolicy, poprosić o pomoc, zgłosić wypadek lub przestępstwo czy zapytać o miejsce w którym znajduje się najbliższy defibrylator. 

Save Box sprawdzi się w każdym dużym mieście oraz tam, gdzie pojawia się duża ilość turystów.

  Cechy Save Box

  Cała gama urządzeń Save Box oferuje:

  • szybką i efektywną modernizację oświetlenia bez zmiany istniejącej infrastruktury
  • obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej od 20% do ponad 30%
  • pełną oraz zdalną analizę parametrów pracy obwodów elektrycznych przez witrynę WWW
  • dedykowaną aplikację do zdalnego zarządzania i monitoringu obwodów na komputery PC i iOS
  • 24-godzinny monitoring przez serwis techniczny Binary Helix S. A.
  • kontrolę pracysieci elektrycznej pod kątem kradzieży energii
  • pełna kontrolę istotnych funkcji Save Box takich jak poziom redukcji, tryb bypass, analizy stanu urządzenia
  • 5-letnią gwarancję bezwzględną z możliwością przedłużenia do okresu 10 lat

  Save Box uzyskuje największe oszczędności na lampach sodowych niskoprężnych, przy jednoczesnym niezauważalnym spadku natężenia światła. 

  Uzyskuje doskonałe rezultaty również przy pracy w obwodach z lampami sodowymi wysokoprężnymi, rtęciowymi, metalohalogenkowymi oraz neonowymi.

  Średnia oszczędność podczas pracy urządzenia Save Box zawiera się w przedziale między 20% a 30% energii elektrycznej.

  Przykładowe miejsca zastosowania urządzeń Save Box:

  • hale produkcyjne, składowe, wystawiennicze czy targowe
  • oświetlenie uliczne, zjazdy z autostrad, parkingi naziemne i podziemne
  • budynki użyteczności publicznej – szkoły, urzędy, szpitale
  • zakłady specjalistyczne – oczyszczalnie ścieków, spalarnie, tereny zakładowe, stocznie czy węzły kolejowe
  • place składowe, załadunkowe i tym podobne
  • stadiony, hale widowiskowo-sportowe, boiska, parki czy place zabaw
  • stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, węzły MOP
  • sklepy, galerie handlowe, pomniki, oświetlenie elewacji budynków
  • chodniki kopalniane lub inne miejsca specjalnego zastosowania lub podwyższonego ryzyka
  Skorzystaj z finansowania swoich oszczędności!

  • Proponujemy kilka form wsparcia inwestycji w urządzenia Save Box:
  • Pomoc w uzyskaniu dotacji na 10% lub 80% wartości całej inwestycji
  • Dzierżawa urządzeń – bez kosztów inwestycji
  • Pomoc w uzyskaniu leasingu
  • Pomoc w uzyskaniu kredytu

  Galeria