Dla Inwestora

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, przygotowanymi dla naszych aktualnych jak i przyszłych inwestorów.
i

Sprawdź raporty

Przejdź bezpośrednio do raportów giełdowych spółki Binary Helix S. A.

w

Dla Inwestorów

Zacznij współpracę z Binary Helix w charakterze inwestora. Poznaj warunki i zasady kontaktując się z nami.

O Spółce

Binary Helix S.A. funkcjonuje w obszarze szeroko rozumianych nowoczesnych technologii. Emitent zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem i wdrażaniem wysoce innowacyjnych produktów i technologii z branży elektronicznej z zakresu m.in. redukcji energii elektrycznej, kompensacji mocy biernej, telemetrii, szyfrowanej transmisji danych oraz monitoringu farm wiatrowych i fotowoltaicznych za pomocą dronoidów. Urządzenia Spółki mają szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle, gospodarstwie domowym, transporcie oraz reklamie.

Strategia rozwoju

W planowanej strategii rozwoju głównym zamiarem Binary Helix S.A. jest intensyfikacja prac rozwojowych i sprzedażowych wytwarzanych przez siebie urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem reduktorów zużycia energii elektrycznej SaveBox, SaveBox PLUS oraz SaveBox SMART.

Ponadto, Spółka  jest podwykonawcą elementów elektronicznych dla dronoidów Spartaqs, m.in. dronów inspekcyjnych Vector i mAreus.

Gruntowne testy implementacji technologii NeuronLink w różnych systemach i platformach elektronicznych potwierdziły gotowość technologii do jej stosowania na szeroką skalę w rożnych gałęziach przemysłu.

Z wdrożeniem Systemu NeuronLink w obszarze industrialnym Spółka wiąże nadzieje dla dalszej działalności i generowanych przychodów w kolejnych okresach.

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada istotny wzrost pozycji konkurencyjnej, przy jednoczesnym zwiększaniu skali prowadzonej działalności.

Wyniki i prognozy

Spółka w 2021 roku nie publikowała prognoz wyników finansowych.

Zarząd Binary Helix

Sławomir Huczała – Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Natalia Huczała – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Robert Pietruszewski – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Królikowski – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Wypych – Członek Rady Nadzorczej

Informacje o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszem, który dysponuje akcjami, reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki:

  • Jacek Magdziarz – brak powiązań
  • Natalia Huczała – jest córką Prezesa Zarządu Sławomira Huczały
  • Robert Pietruszewski – brak powiązań
  • Ryszard Królikowski – brak powiązań
  • Łukasz Wypych – brak powiązań

Ład korporacyjny

Statut Spółki Akcyjnej

Stan na dzień 30.06.2021

Regulamin Obrad
Walnego Zgromadzenia

Regulamin
Rady Nadzorczej

Regulamin
Zarządu

Dokument informacyjny

Binary Helix

Oświadczenie Zarządu

Dobre Praktyki Spółek notowanych na rynku NewConnect

Struktura akcjonariatu Spółki

Akcjonariusz

Liczba Akcji

Liczba Głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Sławomir Huczała 2 588 565 2 588 565 50,04 % 50,04 %
Satus FKZ 500 001 500 001 9,66 % 9,66 %
Pozostali 2 084 926 2 084 926 40,30 % 40,30 %
Suma 5 173 492 5 173 492 100,00 % 100,00 %

Kalendarz Inwestora

Aby sprawdzić daty emisji raportów, lub pobrać wersję PDF raportu okresowego lub raportu rocznego spółki Binary Helix – rozwiń listę poniżej.

Rok 2024
Raport kwartalny za III kwartał 2024 r 14.11.2024
Raport kwartalny za II kwartał 2024 r 14.08.2024
Raport roczny za 2023 r 29.05.2024
Raport kwartalny za I kwartał 2024 r 15.05.2024
Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r 14.02.2024
Rok 2023
Raport kwartalny za III kwartał 2023 r 14.11.2023
Raport kwartalny za II kwartał 2023 r 14.08.2023
Raport roczny za 2022 r 31.05.2023
Raport kwartalny za I kwartał 2023 r 15.05.2023
Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r 14.02.2023
Rok 2022
Raport kwartalny za III kwartał 2022 r 14.11.2022
Raport kwartalny za II kwartał 2022 r 13.08.2022
Raport roczny za 2021 r 31.05.2022
Raport kwartalny za I kwartał 2022 r 15.05.2022
Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r 14.02.2022
Rok 2021
Raport kwartalny za III kwartał 2021 r 12.11.2021
Raport kwartalny za II kwartał 2021 r 13.08.2021
Raport roczny za 2020 r 28.05.2021
Raport kwartalny za I kwartał 2021 r 14.05.2021
Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r 12.02.2021
Rok 2020
Raport okresowy za III kwartał 2020 r 13.11.2020
Raport okresowy za II kwartał 2020 r 14.08.2020
Raport roczny za 2019 r 28.05.2020
Raport okresowy za I kwartał 2020 r 15.05.2020
Raport okresowy za IV kwartał 2019 r 14.02.2020
Rok 2019

 

Raport okresowy za III kwartał 2019 r. 14.11.2019
Raport okresowy za II kwartał 2019 14.08.2019 
Raport roczny za 2018 r. 28.05.2019
Raport okresowy za I kwartał 2019 r 15.05.2019
Raport okresowy za IV kwartał 2018 r 14.02.2019
Rok 2018
Raport okresowy za III kwartał 2018 r 13.11.2018
Raport okresowy za II kwartał 2018 r 14.08.2018
Raport roczny za 2017 r 30.05.2018
Raport okresowy za I kwartał 2018 r 15.05.2018
Raport okresowy za IV kwartał 2017 r 14.02.2018
Rok 2017
Raport okresowy za III kwartał 2017 r 13.11.2017
Raport okresowy za II kwartał 2017 r 14.08.2017
Raport roczny za 2016 r 30.05.2017
Raport okresowy za I kwartał 2017 r 15.05.2017
Raport okresowy za IV kwartał 2016 r 14.02.2017
Rok 2016
Raport okresowy za III kwartał 2016 r 14.11.2016
Raport okresowy za II kwartał 2016 r 16.08.2016
Raport roczny za 2015 r 03.06.2016
Raport okresowy za I kwartał 2016 r 16.05.2016
Raport okresowy za IV kwartał 2015 r 15.02.2016
Rok 2015
Raport roczny za 2014 r. 29.05.2015
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. 16.02.2015
Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. 16.11.2015
Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 14.08.2015
Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. 15.05.2015
Rok 2014
Raport roczny za 2013 r. 30.06.2014
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. 28.02.2014
Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. 14.11.2014
Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. 14.08.2014
Raport kwartalny za I kwartał 2014 r. 15.05.2014
Rok 2013
Raport kwartalny za III kwartał 2013 r 14.11.2013
Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. 30.08.2013
Raport roczny za 2012 r. 22.07.2013
Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. 15.05.2013
Korekta raportu za IV kwartał 2012 r. 11.03.2013
Raport kwartalny za IV kwartał 2012 14.02.2013
Rok 2012
Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. 09.11.2012
Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. 10.08.2012
Raport roczny za 2011 r. 01.06.2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012 r 11.05.2012
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r 14.02.2012

Walne zgromadzenia

Przeczytaj archiwum raportów ze Zgromadzeń Spółki Binary Helix S.A.

Raporty giełdowe

Przeczytaj archiwum raportów giełdowych EBI oraz ESPI.

Kontakt

+48 533 232 575

Siedziba

ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice, Polska

Email

biuro@binaryhelix.eu

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek:  8:00 - 16:00
Sobota - Niedziela:  Zamknięte

Media społecznościowe

Formularz kontaktowy