European Rover Challenge (ERC, ERC Space & Robotics) to wysokiej rangi wydarzenie kosmiczne, które jest połączeniem międzynarodowych zawodów robotów mobilnych z pokazami naukowo-technologicznymi, które odwiedzili m. in. Steve’a Jurczyk – były wiceszef NASA, Harrisona Schmitta – astronauta NASA i członek legendarnej misji Apollo 17.

Tegoroczna edycja ERC miała miejsce na kampusie Politechniki Świętokrzyskiej w dniach 10-12 września 2021, a jedną z jej największych atrakcji był specjalny marsjański tor tzw. Mars Yard, na którym drużyny z całego świata rywalizowały ze sobą wykonując za pomocą zaprojektowanych przez siebie łazików zadania porównywalne z tymi, którym będą musiały sprostać roboty podczas prawdziwych misji na Marsie.

Tegoroczni uczestnicy zawodów rywalizowali w dwóch formułach: stacjonarnej (ON-SITE) i zdalnej (REMOTE). Spółka Binary Helix w trakcie wydarzenia zaprezentowała gościom strefy inspiracji #ERC2021 system szyfrowania danych i sterowania pojazdami NeuronLink zaimplementowany na autonomicznym pojeździe marsjańskim @SpartaqsGroup.

Dzięki implementacji naszego rozwiązania pojazd marsjański firmy Spartaqs uzyskał możliwości na sterowanie, podgląd wideo i łączność o praktycznie nieograniczonym zasięgu. Właściwość ta pozwala na testowanie tego typu rozwiązań w skrajnie trudnych, niegościnnych i niedostępnych terenach.

Zaimplementowanie technologii NeuronLink na pojeździe daje konstruktorom i twórcom namiastkę możliwości jaką dają zaawansowane technologie sterowania umożliwiające transmisję danych na ogromnych dystansach i wynikające z tego ograniczenia (opóźnienie w przekazie). Uwzględniając fakt, iż poprzez system NeuronLink można komunikować się z obiektami nie tylko przez wykorzystanie sieci GSM, ale również korzystając z nadajników radiowych i typowych częstotliwości oraz modulacji wykorzystywanych w profesjonalnej łączności dajemy inżynierom szansę na tworzenie konstrukcji łatwych do zaimplementowania w przyszłych misjach planetarnych.

Nie bez znaczenia jest fakt, że do sterowania prezentowanym pojazdem wykorzystany został nowy sposób łączności opracowany w naszej spółce, polegający na komunikacji z urządzeniem poprzez rozbudowany język poleceń i funkcji opracowany na wzór języków programowania. Taki sposób łączności w dużym stopniu ułatwia sterowanie pojazdem w sytuacji, w której operator otrzymuje odpowiedź od urządzenia po kilku minutach od wysłania do niego sygnału sterującego. Język sterowania to formuła, w której proste, kilka razy powtarzane kody aktywują na pojeździe konkretne procedury, które powodują, iż pojazd samoczynnie wykonuje cały zespół poleceń bez potrzeby wysyłania ich krok po kroku.

Metoda ta sprawdzona w wielu naszych rozwiązaniach jest bardzo skutecznym sposobem na eliminację wszelkiego rodzaju zakłóceń i opóźnień w transmisji danych. Wysoka autonomia pojazdu marsjańskiego firmy Spartaqs pozwala na bezpieczne uruchamianie zdalnych procedur bez obawy o kolizję, czy niewłaściwe zachowanie pojazdu. Mamy nadzieję, iż ogromne zainteresowanie naszą systemem przełoży się na rozwój technologii NeuronLink w naszej spółce i zainteresowanie nią środowisk biznesowych.