W dniu 5 marca 2021 r. została zawarta umowa współpracy – dystrybucji ze spółką z Republiki Czeskiej w zakresie sprzedaży, montażu i obsługi serwisowej produktów oferowanych przez Emitenta. 

Niniejsza umowa jest odnowieniem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem, który należał już wcześniej do sieci dystrybucji Emitenta i był jednym z najskuteczniejszych sprzedawców. 

Umowa obejmuje dystrybucję 4 grup produktów Spółki na terytorium Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji:
– reduktory mocy do oszczędzania energii elektrycznej,
– kompensatory mocy biernej,
– drony inspekcyjne dla fotowoltaiki i turbin wiatrowych,
– podzespoły, moduły wykonawcze oraz oprogramowanie Systemu NeuronLink.