Umowa z Politechniką Świętokrzyską  z siedzibą w Kielcach dotyczy najnowszych opracowanych przez Spółkę reduktorów mocy SaveBox (v.5), które łączą w jednym urządzeniu funkcjonalność reduktora mocy oraz kompensatora mocy biernej.

Najnowsza wersja może być z powodzeniem stosowana na obwodach mieszanych w firmach oraz na obwodach z oświetleniem LED.


Współpraca z Uczelnią pozwoli na dalsze usprawnienia i rozszerzenia funkcjonalności SaveBox poprzez integrację z:

  • inteligentnym, 3-osiowym sejsmografem celem monitorowania natężenia przejeżdżających pojazdów oraz ruchu miejskiego
  • stacją środowiskową, która oprócz informacji meteorologicznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek i siła wiatru) służy przede wszystkim do monitorowania poziomu szkodliwych dla zdrowia substancji, zanieczyszczeń i smogu, w tym smogu elektromagnetycznego
  • modułem komunikacyjnym pozwalającym na integrację SaveBox z elementami infrastruktury Smart City

Węzły lub NOD’y sieci Smart City wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania smart, odgrywają istotną rolę w inteligentnym zarządzaniu bezpieczeństwem, ruchem i monitorowaniem miast.

Zawarta umowa posiada dla Emitenta istotne znaczenie biznesowe, gdyż oprócz współpracy naukowo-badawczej obejmuje również dystrybucję na terenie województwa świętokrzyskiego opracowanych wspólnie z Uczelnią produktów.

Zamiarem Stron jest sukcesywne rozszerzanie współpracy naukowej i badawczej w odniesieniu do kolejnych produktów i technologii a następnie ich komercjalizacja w regionie świętokrzyskim. W związku z powyższym Emitent uznał w/w umowę za istotną.