Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 czerwca 2012 r. na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w hotelu AROS w Tychach (43-100), przy ul. Oświęcimskiej 51.