Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2013 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Tychach (43-100), przy ul. Mikołowskiej 97.