Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu FLORA w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10.